ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

เด็กผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ นับว่าเป็นเด็กที่มีวาสนาดี เป็นคนพูดไพเราะอ่อนหวาน เป็นที่รักของคนที…
Read More

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์
ตามหลักโหราศาสตร์ไทย มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ และชื่อสกุล ที่มาตั้งแต่โบร่ำโบราณ โดยย…
Read More