เคล็ดลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ธูปกี่ดอก

0
1068

หลายๆท่านอาจคุ้นเคยในการจุดธูปบูชาพระพุทธ ซึ่งเรามักจะใช้ธูปสามดอก ที่มีความหมายถึงการบูชาพระพุทธ บูชาพระธรรม และบูชาพระสงฆ์ แต่ก็มีข้อสงสัยต่ออีกไปว่า หากบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิอื่นๆนั้นเราควรจุดธูปกี่ดอกกันแน่ วันนี้ โหราจารย์ดอทคอม จะพามาทำความเข้าใจเพื่อท่านจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องต่อไป

จุดธูปกี่ดอกหมายถึงอะไร

ธูป 1 ดอก : เป็นการไหว้ศพ ไหว้ผีบ้านผีเรือน ไหว้ผีเจ้าที่ เป็นการไหว้แบบเน้นและเจาะจงวิญญาณนั้นๆ

ธูป 2 ดอก : เป็นการไหว้วิญญาณ การไหว้ปักธูปบนอาหาร

ธูป 3 ดอก : เป็นการไหว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธูป 4 ดอก : เป็นการไหว้เสริมดวงชะตา

ธูป 5 ดอก : เป็นการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา คุณครูบาอาจารย์

ธูป 6 ดอก : เป็นการไหว้เสริมดวงชะตา กำลังพระอาทิตย์

ธูป 7 ดอก : เป็นการไหว้รำลึกคูณ ของครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ธูป 8 ดอก : เป็นการไหว้เสริมดวงชะตา กำลังพระอังคาร

ธูป 9 ดอก : เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ศาลเทพ รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ

ธูป 10 ดอก : เป็นการไหว้เสริมดวงชะตา กำลังวันเสาร์

ธูป 11 ดอก : เป็นการไหว้เทวดาชั้นสูง

ธูป 12 ดอก : เป็นการไหว้เสริมดวงชะตา กำลังพระราหู ไหว้พระราหู

ธูป 13 ดอก : ไม่นิยม

ธูป 14 ดอก : เป็นการไหว้บูชารูปปั้นพระสงฆ์ รำลึกคุณพระสงฆ์

ธูป 15 ดอก : เป็นการไหว้เสริมดวงชะตา กำลังพระจันทร์

ธูป 16 ดอก : เป็นการไหว้บูชาเทพชั้นสูง บูชาเทวดาทั้ง16 ชั้นฟ้า ไหว้พระพรม

ธูป 17 ดอก : เป็นการไหว้เสริมดวงชะตา กำลังพระพุธ

ธูป 18 ดอก : ไม่นิยม

ธูป 19 ดอก : เป็นการไหว้บูชาครู เสริมดวงชะตา กำลังพระพฤหัสบดี

ธูป 20 ดอก : เป็นการไหว้สวดเสริมดวงชะตา

ธูป 21 ดอก : เป็นการไหว้บูชาพระแม่ธรณี และเสริมดวงชะตา กำลังดาวพระศุกร์

ธูป 32 ดอก : เป็นการไหว้ สวดชุมนุมเทวดาทั้งสี่ทิศ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และโลกมนุษย์

ธูป 38 ดอก : เป็นการไหว้บูชาพระธรรม

ธูป 39 ดอก : เป็นการไหว้พระแม่โพสพ

ธูป 56 ดอก : เป็นการไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้า

ธูป 108 ดอก : เป็นการไหว้ ประกอบพิธีเสริมดวงชะตา ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลก