ดูดวงเนื้อคู่ ดวงสมพงษ์นาคคู่

0
2351

ตั้งแต่โบราณกาล การที่จะดูว่าคู่รักคู่ไหนจะรักกันราบรื่น รำ่รวยผาสุข หรือไม่ให้ดูตำราดวงนาคสมพงศ์นี้ โดยตำรานี้จะแบ่งนาคแต่ละตัวออกเป็นสามตอน คือ หัว กลาง และหาง

โดยวิธีการนับ ให้ชายนับจากหัวนาคไปหางนาค โดยเริ่มจากปีชวดเป็นปีแรก นับไปเรื่อยๆจนถึงปีที่เกิด ส่วนฝ่ายหญิงให้นับจากหางนาคไปยังหัวนาค

คำทำนาย

๑. ชายหญิงตกที่หัวนาคตัวเดียวกัน ทายว่า ดีนักแล ชายหญิงนั้นจะอยู่กินร่วมสุขร่วมทุกข์กันตราบเท่าอายุขัยวัยชรา มีความสุขกายสบายใจยิ่งนัก
๒. ชายหญิงที่ตกหัวนาคแต่เป็นนาคคนละตัว ทายว่า แม้จะแต่งงานกันด้วยความรักใคร่อย่างยิ่งมักจะหย่าร้างกัน หรือจะต้องเป็นหม้ายฝ้ายหนึ่งในไม่ช้าแล
๓. ชายหญิงที่ตกหางนาคตัวเดียวกัน ทายว่า จะอยู่กินกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหาเลี้ยงชีพกันด้วยความรักใคร่ปรองดองกัน แม้จะสุขจะทุกข์ก็ไม่ทอดทิ้งกัน
๔. ชายหญิงตกที่ตกหางแต่เป็นนาคคนละตัว ทายว่า มักจะหย่าร้างกัน ไม่ดีเลย อยู่ด้วยกันมีแต่ความทะเลาะกัน
๕. ชายหญิงที่ตกกลางตัวนาคตัวเดียวกัน ทายว่า ดีจะมีทรัพย์สินเงินทองโภคสมบัติ อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
๖. ชายหญิงตกกลางตัวนาค แต่เป็นนาคคนละตัวกัน ทายว่า จะอยู่กินกันไม่ทันก้นหม้อข้าวดำ จะต้องจากกันไป
๗. ถ้าฝ่ายหนึ่งตกที่หัวนาคอีกฝ่ายหนึ่งตกที่หางนาค ซึ่งเป็นนาคตัวเดียวกัน ทายว่า เป็นคู่ผัวตัวเมียที่ปานกลาง
๘. ชายหญิงที่ตกกลางนาคร่วมจุดเดียวกัน ทายว่า คู่นั้นจะรักใคร่สมานสามัคคีกันดีนัก แต่จะลำบากมากกว่าสุข
๙. ชายหญิงฝ่ายหนึ่งตกที่หัวนาค หรือตกที่กลางตัวหรือตกที่หางนาค หรือร่วมจุดเดียวกันแห่งใดแห่งหนึ่งดังกล่าว ทายว่า คู่นั้นจะตกทุกข์ได้ยาก ลำบาก เดือดร้อนใจ ไม่ดีเท่าใดนัก

อีกนัยหนึ่ง ถ้าชายหญิงไล่เลียงดูแล้วปรากฏว่าตกจุดใดก็ตาม แต่เมื่อโยงออกมา ให้ทำนายแต่ละจุดดังนี้
ตกที่ เงิน โบราณท่านทายว่าดี
ตกที่ ทอง โบราณท่านทายว่าดีมากแล
ตกที่ แกลบ โบราณท่านทายว่าจะยากจน
ตกที่ ทราย โบราณท่านทายว่าจะเข็ญใจ