ตำราปลูกบ้านวันให้เป็นมงคล

0
414

คนโบราณครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์ ท่านกำหนดไว้ว่าลงเสาเอกให้ใช้ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์ดีร้ายเท่ากัน(แต่ขึ้นบ้านใหม่ให้ใช้วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ครับ).เช่นครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้

  • ปลูกเรือนในวันอาทิตย์ ทุกข์ตามติดทุกวันไป เร่าร้อนรำคาญใจ เกิดแก่ตนพ้นพันทวี
  • ปลูกเรือนในวันอังคาร บ่มินานเกิดพยาธิ์ อัคคีไหม้เคหา วอดวายมาสู่ยังตน
  • ปลูกเรือนในวันเสาร์ อย่าดูเบาจงหลีกหนี ซบเซาเศร้าโศกี ตามคัมภีร์โบราณมา
  • ปลูกเรือนในวันศุกร์ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มา ทั้งลาภาไม่ค่อยมี
  • ปลูกเรือนในวันจันทร์ ลาภอนนันต์ บังเกิดมี ผ้าผ่อนเงินทองทวี แสนเปรมปรีดิ์ในอุรา
  • ปลูกเรือนในวันพุธ บริสุทธิ์จำเริญผล ลาภยศก็มาดล ล้วนแล้วผลพึงยินดี
  • ปลูกเรือนในวันพฤหัส สุขจรัสสราญศรี ลาภานานามี เป็นสุขขีดีหนักหนา