ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

0
584
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์
ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ตามหลักโหราศาสตร์ไทย มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ และชื่อสกุล ที่มาตั้งแต่โบร่ำโบราณ โดยยึดหลักอายตนะ 6 และอิธิพลตัวเลขของดวงดาว ที่เรียกว่าเลขศาสตร์ ในการตั้งชื่อเพื่อให้เป็นมงคล

เด็กผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนเด็ดเดี่ยว ชอบเป็นผู้นำ โกรธง่ายหายเร็ว ด้วยบุคลิกของคนเกิดวันอาทิตย์มักเป็นผู้นำเสมอ โบราณท่านจึงแนะนำให้เด็กผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์นิยม ตั้งชื่อให้มี “อักษรเดช” นำหน้า เพราะจะได้เป็นที่เกรงขาม และตามด้วย อักษรที่เป็น ศรี และมนตรี ตามลำดับ ส่วนอักษรอื่นๆ สามารถเอามาเติมเต็มตามแต่จะปราถนาได้เช่นกัน เพื่อเสริมดวงให้เด่นไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น

เสริมดวงทางด้าน มิตรสหายเยอะ จะนิยมตั้งชื่อให้มีอักษรที่เป็นบริวารเพิ่มเข้าไป ซึ่งได้แก่ สระต่างๆรวมถึงการันต์และไม้หันอากาศ
และหากจะเสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง จะนิยมประกอบด้วยอักษรที่เป็นมูละเข้าไปให้เป็นมงคลด้วยเช่นกัน

และอักษรที่ห้ามเด็ดขาดในการตั้งชื่อสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือ อักษรที่เป็นกาลกิณีทั้งหมด ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ หากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะส่งผลไม่ดีกับชีวิตในระยะยาว

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของคนเกิดวันอาทิตย์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ

หลังจากเราเลือกชื่อได้ตรงตามหลักอารยตนะ 6 แล้ว สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้นั่นคือการวิเคราะห์ชื่อสกุล โดยจะต้องรวมตัวเลขของชื่อ และชื่อสกุลเพื่อการพิจารณา ซึ่งศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัวเลขนั้นค่อนข้างลึกซึ้งและต้องอาศัยความเข้าใจในการวิเราะห์และทำนาย เอาเป็นว่าหากท่านจะตั้งชื่อลูกชาย ควรตั้งชื่อที่รวมได้เลขที่ให้คุณเช่น
” 14, 15, 19, 24, 36, 42, 54, 45, 63…”

  • โดยนามสกุลจะให้คุณในช่วงอายุ 0-30 ปี และชื่อ จะให้คุณในช่วง 31 ปีขึ้นไป
  • “ชื่อ”จะส่งผล 40%
  • “นามสกุล” ส่งผล 20%
  • และ ” ชื่อรวมกับนามสกุล” ส่งผลอีก 40%
  • รวมทั้งหมด 100%

จะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อนั้นไม่ยาก และไม่ง่ายนัก อาจจะต้องคิดให้รอบคอบ แต่คิดว่าคงไม่เกินความพยายามของเราท่านๆไปได้หรอกครับ หากมีข้อซักถามหรือแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถสอบถามมาได้ทั้งในเฟสบุ๊ก และในคอมเม้นในเว็บได้เช่นกันครับ
ฝากติดตามบทความใหม่ๆเดี๋ยวผมจะลองหาชื่อที่เป็นมงคลมาให้ท่านได้เลือกใช้กันครับ