ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

เด็กผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ นับว่าเป็นเด็กที่มีวาสนาดี เป็นคนพูดไพเราะอ่อนหวาน เป็นที่รักของคนที่พบเห็น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคนที่มีเพื่อนผูงมาก และเป็นคนที่มีอารมณ์ทางด้านศิลป์ ดังนั้นการจะตั้งชื่อสำหรับลูกสาวที่เกิดวันจันทร์ ควรตั้งชื่อเสริมดวงให้มีอักษรที่เป็น “ศรี “ นำหน้า และเสริมดวงด้วยอักษรอื่นๆ เช่น มนตรี เด่นด้านผู้ใหญ่อุปถัมภ์ และมูลละ เด่นด้านเงินทอง ทรัพย์สมบัติ แต่ห้ามใช้อักษรที่เป็นกาลกิณีเป็นอันขาด ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์

ส่วนชื่อเด็กผู้หญิงที่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์ ควรเน้นเลขที่ส่งเสริมด้านศิลปิน หรือทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะ การแสดง การติดต่อประสานงาน ซึ่งได้แก่ชื่อเลข 24, 42

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของคนเกิดวันจันทร์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์