หน้าแรก บล็อก หน้า 3

ผู้เกิดปีมะโรง (พญานาค) ธาตุทอง

ปีมะโรง

ดูดวงคนเกิดปีมะโรง (งูใหญ่)

 • นิสัยคนเกิดปีนี้เป็นคนใจเย็น ชอบการพูดจาเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักการ น่าเชื่อถือ ไม่ชอบการโกหกหลอกลวง แต่คำพูดมักจะพูดแทงใจคนอื่นที่ไดัรับฟัง  เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ มีเหตุผล เพราะเป็นคนที่คิดก่อนทำเสมอ การพูดนั้นมักเป็นที่ชอบใจต่อผู้ใหญ่ทั่วไป
 • ตอนวัยเด็กนั้น สถานภาพทางครอบครัวสุขสบาย พอโตขึ้นมาต้องไปศึกษายังต่างถิ่นฐาน เพื่อความรู้และสร้าง   ความก้าวหน้าให้กับตนเอง เรื่องการเงิน นั้นไม่เดือดร้อน  เพราะเป็นคนที่ใช้เงินเป็น  เพราะอยู่อย่างไรก็อยู่ได้  ไม่ทะเยอทะยานอยากได้มากเกินไป
 • อาชีพการงานที่เหมาะสมสำหรับคนเกิดปีนี้ เหมาะทำงานอาชีพรับราชการ และ ธุรกิจใหญ่ๆ  และการทำงานนั้นไม่ชอบงานด้านการบริการหรือการเป็นลูกน้องระดับด้านบริการ เพราะหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง
 • ส่วนเนื้อคู่นั้นคนเกิดปีนี้มักจะไม่สมหวังเรื่องความรักเพราะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยยืดมักหย่าร้าง  เพราะความจู้จี้ของ ตนเอง และความเป็นระเบียบมากเกินไป  แต่เนื้อคู่นั้น ที่เหมาะสมแล้ว ต้องเกิดปี ธาตุน้ำปีชวด และ ปีกุน แต่ก็ต้องดูที่วันเกิด เดือนเกิดที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย

 

อ่านคำทำนาย 12 นักษัตรอื่นๆ
ปีชวด | ปีฉลู | ปีขาล | ปีเถาะ | ปีมะโรง | ปีมะเส็ง | ปีมะเมีย | ปีมะแม | ปีวอก | ปีระกา | ปีจอ | ปีกุน

ผู้เกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก) ธาตุไฟ

ปีมะเส็ง

ดูดวงคนเกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก)

 • นิสัยของคนเกิดปีนี้ เป็นคนเอางานเอาการ หยิ่งในศักดิ์ศรีของตน มีเพื่อนน้อย  เป็นคนที่จิตใจจองหอง เพราะเป็นคนที่มีมานะทิฐิ เป็นคนใจน้อย โกรธง่าย ชอบการเอาใจ  
 • คนเกิดปีนี้เป็นคนรูปร่างเล็กผอม บาง ปราดเปรียวมีเสนห์ต่อเพศ ตรงข้าม และ เจ้าชู้  แต่การทำงานคล่องแคล่วว่องไวต่อการงาน ถ้าได้รับการศึกษาสูงๆ จะได้เป็นใหญ่ตั่งแต่อายุยังน้อย เพราะเป็นที่รักต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้านายของตน  และทั้งยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคม มีทั้งคนรักและคนเกลียด พอๆกัน  
 • แต่ลักษณะนิสัยแล้วเป็นคนที่รักลูกรักเมีย และครอบครัว แต่การทำงานนั้น จะต้องได้ทำงานอยู่ต่างถิ่นฐานตนทำให้ต้องห่างจากครอบครัวของตน แต่จะได้ดีในความก้าวหน้าของตนเอง
 • ส่วนอาชีพของคนเกิดในปีนี้เหมาะในการทำงานรับราชการ มากกว่าการค้าขาย หรือ ทำธุรกิจส่วนตัว  
 • เนื้อคู่ของคนเกิดปีนี้ ธาตุทอง แพะ

 

อ่านคำทำนาย 12 นักษัตรอื่นๆ
ปีชวด | ปีฉลู | ปีขาล | ปีเถาะ | ปีมะโรง | ปีมะเส็ง | ปีมะเมีย | ปีมะแม | ปีวอก | ปีระกา | ปีจอ | ปีกุน

ผู้เกิดปีมะเมีย (ม้า) ธาตุไฟ

ดูดวงคนเกิดปีมะเมีย (ม้า)

 • นิสัยของคนเกิดปีนี้ เป็นคนปากแข็ง ใจอ่อน อารมณ์อ่อนไหวง่าย อารมณ์ไม่แน่นอน   แต่เป็นคนชอบการทำงาน ไม่อยู่กับที่หรืออยู่กับที่ได้ไม่นาน ต้องหาอะไรทำสักอย่างมิเช่นนั้นแล้วจะไม่สบายใจ  และการทำงานนั้นต่อให้มีฐานะดีแล้วก็มักจะทำไปจนกระทั่งแก่ตัวก็ยังทำอยู่ เพราะความไม่ชอบอยู่นิ่งนั่นเอง 
 • แต่คนเกิดปีนี้อาภัพอยู่บ้างตรงที่  ต้องทำงานแข่งขัน รับอาสาใช้งาน ทำงานมากกว่าเวลาส่วนตัว จึงไม่ค่อยได้ รับความสุขอย่างที่แท้จริง เพราะการทำงานนั้นมักทำงานแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย ถึงบางคนจะได้นั่งทำงานขีดเขียนก็ตามแต่ก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายด้วยเหมือนกัน ส่วนการทำงานดูเก้งก้าง  หรือ ซุ่มซ่าม  แต่ผลงานที่ออกมาดี และ ยังเป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย ไม่อยู่นิ่ง จะ ต้องขยับร่างกายบ้างเป็นประจำ 
 • นิสัยที่ต้องแก้ไขคือการที่ชอบให้เพื่อนฝูงนำพาชักจูงไปเพราะเป็นคนที่มีเพื่อนมากเพราะการที่จะให้เพื่อนชักจูง ไปนั้น ถ้าเพื่อนดีก็จะนำพาไปในทางที่ดี  เพื่อนไม่ดีก็จะนำพาไปเสียคนได้ จึงควรระวัง   
 • ชีวิตทางด้านครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะการ ที่เป็นคนที่ชอบทำงาน และ การที่เข้าสังคมมาก แต่ถ้าเป็นคน ที่รักสงบจะตรงข้ามกัน ชีวิตทางครอบครัว จะอยู่อย่างมีความสุขสมบูรณ์
 • เนื้อคู่คนเกิดปีนี้ ปีชวด  ปีขาล ปีมะโรง 

อ่านคำทำนาย 12 นักษัตรอื่นๆ
ปีชวด | ปีฉลู | ปีขาล | ปีเถาะ | ปีมะโรง | ปีมะเส็ง | ปีมะเมีย | ปีมะแม | ปีวอก | ปีระกา | ปีจอ | ปีกุน